Privacy Policy Hoveniersbedrijf Hans
Privacy- en cookiebeleid Hoveniersbedrijf Hans

www.hoveniersbedrijfhans.nl is onderdeel van Hoveniersbedrijf Hans, waarvan Hans Haverkamp eigenaar is.
Hoveniersbedrijf Hans respecteert de privacy van de bezoekers op www.hoveniersbedrijfhans.nl en draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die Hoveniersbedrijf Hans verwerkt

Hoveniersbedrijf Hans verwerkt de volgende persoonsgegevens;
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt t.b.v. het door u opgegeven, of door Hoveniersbedrijf Hans kenbaar gemaakte doel, welke verplicht zijn om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
– Verplichte informatie in contactformulier om de desbetreffende diensten te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’.

Waarom Hoveniersbedrijf Hans gegevens nodig heeft

Hoveniersbedrijf Hans vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Hoveniersbedrijf Hans verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen;
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de diensten
– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Hoveniersbedrijf Hans verwerkt ook persoonsgegevens als Hoveniersbedrijf Hans hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Hoveniersbedrijf Hans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven en zolang Hoveniersbedrijf Hans hier wettelijk toe verplicht is de gegevens te bewaren, zoals belastingaangiftes.

Delen met anderen

Hoveniersbedrijf Hans verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals een belastingaangifte.

In kaart brengen websitebezoek

Hoveniersbedrijf Hans gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Hoveniersbedrijf Hans gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Ook maakt Hoveniersbedrijf Hans gebruik van anlaytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Hoveniersbedrijf Hans verzameld. Hiermee kan Hoveniersbedrijf Hans de communicatie op de website optimaliseren.
Analytics Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.
Hoveniersbedrijf Hans heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

  • Er een bewerkersovereenkomst tussen Hans Haverkamp (de eigenaar van Hoveniersbedrijf Hans) en Google is over de Analytics gegevens.
  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
  • Er geen profielen van klanten worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Hoveniersbedrijf Hans geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 
Klik hier om dit in te stellen.

Hoveniersbedrijf Hans gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail; info@hoveniersbedrijfhans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Hoveniersbedrijf Hans u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hoveniersbedrijf Hans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Hoveniersbedrijf Hans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail; info@hoveniersbedrijfhans.nl.

Menu